Kullanım Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanım Sözleşmesi ("Sözleşme"), Smartsoft Bilişim Teknolojileri ve Eğt. Dan. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi olduğu www.WordTest.com ("Site") ile kaydolan kişi ("Üye") arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme'de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme'nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Üye tarafından, Site üzerinden erişilen hizmetlerden faydalanılmasına ve Üye tarafından Site'ye yüklenen verilere ("İçerik") ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kullanımına ilişkin olarak Üyeler'e sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Üye, Site'den faydalanmak için Site tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme'yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Üye statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site'ye erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Site sorumlu değildir.

3.2 Üye, işbu Sözleşme'yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Üye'nin Site'ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Üye buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Üye statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Üye, tek bir Üye hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Üye hesabının Site tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Üye tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Site'in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Üye hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 Üye tarafından Site'ye erişim "e-posta adresi" ve "şifre" kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Üye sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Üye tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Üye'ye ait olacaktır. Üye, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu yazılı olarak Site'ye derhal bildirecektir.

3.5 Üye, Site'yi yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, yürürlükteki mevzuata ilişkin olarak Site'de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, Hizmetler ve Site'yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Üye bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.6 Üye, muhtelif zamanlarda Hizmetler'i kullanması için üçüncü bir kişiyi ("Yetkilendirilmiş Üye") yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Üye'nin kim olacağı ve Hizmetler kapsamındaki yetki seviyesi Üye tarafından belirlenecektir. Üye, Yetkilendirilmiş Üye'nin Hizmetler'i kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Üye'nin Hizmetler'e erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Üye'nin Hizmetler'e erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Üye ve Yetkilendirilmiş Üye arasında Site'ye erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Üye'nin Site veya İçerik'e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Üye verecektir.

3.7 Üye tarafından paylaşılan İçerik Üye'nin mülkiyetinde olup İçerik'e ilişkin tüm sorumluluk Üye'ye aittir. Site, işbu Sözleşme kapsamında Üye tarafından kendisine verilen kullanım hakkı kapsamında İçerik'i kullanma hakkını haizdir. İçerik'e yahut İçerik'in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Site sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk ve İçerik'in doğruluğuna ilişkin olarak Site'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Site'nin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik'i Site'den ve sistemlerinden silebileceğini ve Site'nin kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.8 Üye, Site'nin veya Hizmetler'in üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Hizmetler'i, Hizmetler'in, Site'nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Hizmetler ve Site'den faydalanan diğer Üyelerin bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Hizmetler'in barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Hizmetler'e kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site'ye ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Üye'nin üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site'nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9 Üye, Site'yi kullanmasının kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Site içinde belirtilecektir.

3.10 Site, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik'in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Site, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik'in kaybından sorumlu değildir. Site bütün kullanıcılarının en fazla son 30 aya ait çalışma verisini sunucularında saklar. Daha eski tarihli veriler sistem robotları tarafından otomatik olarak silinir.

3.11 Site, Üye tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme'ye ek niteliğinde olan "Gizlilik Sözleşmesi" kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Üye, Site'in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Üye'ye ve Üye tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Üye'nin güvenliği, Site'nin yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Üye, diğer Üyelere ait İçerikler'i kullanmak istemesi halinde ilgili Üyelerin onayını alacak ve söz konusu İçerikler'i diğer Üye tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Üye, İçerik ve diğer bilgilerin Site veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye'de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.12 Hizmetler'e ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Üye, Site ile iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Üye'nin teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site tarafından sağlanacaktır.

3.13 Üye'ye Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Üye bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Üye, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer Üyeler bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Site'nin Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Site'nin kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site üzerinden erişilen Hizmetler'e ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Üye Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Site sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.14 Site, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini güncelleme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklikler güncelleme anından itibaren yürürlüğe girecektir. Üye'nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır.

3.15 Üye, Üye hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.16 Üye'nin işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Site Üye'nin üyeliğini askıya alma veya Sözleşme'yi feshederek Üye statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Site'nin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Üye'den talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Üye Türleri, Ödeme Koşulları, İade ve Cayma Hakkı

4.1 Site, üyelerine iki farklı üyelik şekli sunmaktadır: 1) Free Üyelik, 2) Premium Abonelik. Eski versiyonlardan (V 6 ve öncesi) gelen üyeler eğer ücretsiz üye ise yeni versiyonda (V 7) Free Üye olarak devam ettirilirler. Eski versiyonda ücretli üye konumunda olan üyeler, kalan kullanım süreleri boyunca yeni versiyonda Premium Abone olarak hizmetlerini almaya devam edecektirler. Site'ye (V 7) yeni üye olan herkes Free Üye olarak kullanıma başlar. Bu kapsamda kendilerine sunulan hizmetleri ücretsiz olarak kullanan üyeler isterlerse ilgili abonelik bedelini ödeyerek Premium Aboneliğe yükselebilirler.

4.2 Üye, Site'yi "FREE Üye" kapsamında ücret ödemeden günlük belli kullanım limitleri dahilinde kullanabilecektir. Site'nin Free Üyelik bölümünün gün bazında belli bir kullanım limiti bulunmamaktadır. Yani Site'nin sunduğu hemen her hizmete Free Üye her gün belli bir miktarda kullanım hakkına sahiptir.

Site'nin Free Üyelerinin Profil Bilgileri standart olarak "Açık" seçenekte gelir ve bu seçenek değiştirilemez. Yani Free Üyenin Profil bilgileri (E-posta bilgisi hariç, ad, soyad, Canlı İngilizce Bilgi Sertifikası,  Canlı İngilizce Bilgi Birikimi, Canlı İngilizce Bilgi Grafiği, meslek, ülke, fotoğraf, paylaşımları, bağlantıları ve diğer tüm profil bilgileri) arama motorlarının indekslemesine ve internet üzerinden erişime açık olacaktır. Bilgilerinin açık olarak yayınlanmasını istemeyenler siteye üye olmama, üyeliklerini kapatma ya da Premium Aboneliğe geçerek bu özelliği kapatma hakkına sahiptir.

"Premium Abonelik" Site tarafından 1, 3, 6 ve 12 aylık periyotlarla sunulan tekrarlı bir hizmet satış şeklidir. Premium Aboneliğe ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site'nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Üye, kendi isteğine bağlı olarak, abonelik süresi devam ederken istediği zaman Premium Abonelik Planını yükseltebilecek, düşürebilecek ya da tamamen kapatabilecektir. Üye'nin abonelik süresi boyunca abonelik planına ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Üye'nin abonelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni abonelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Abonelik dönemi boyunca Sözleşme'nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

Premium Abonelerin de Profil Bilgileri diğer tüm tercihlerinde olduğu gibi "Açık" olarak seçilidir. Premium Abone istediği zaman bu tercih seçimlerini sunulan alternatifler arasından güncelleyebilir.

4.3 Bir sonraki "Abonelik Yenileme" tarihinde "Otomatik Yenileme" seçeneğinin açık olması, Üye'nin aboneliğinin devam etmesini istediği anlamına gelir. Bu durumda Üye'nin Premium Abonelik Planı sistem tarafından otomatik olarak yenilenir. Bu yenileme işlem(ler)inde de Premium Aboneliğin başlatılması için üye tarafından ilk alımda imzalanan sözleşmeler (Kullanım ve Mesafeli Satış Sözleşmeleri) aynı koşullarla geçerli olacaktır.

Premium Aboneliğini devam ettirmek istemeyen Üye bir sonraki "Abonelik Yenileme" tarihinden önce "Otomatik Yenileme" seçeneğini kapatmakla yükümlü ve yetkili tek kişidir.

4.4 Hem kullanıcı tarafından başlatılan, hem de sistem tarafından otomatik olarak yenilenen Premium Aboneliklere ait faturalar Kullanıcı Sayfasının sağ üst kısmında yer alan Profil menüsünün "Faturalar" alanından PDF formatında ve E-Fatura olarak indirilebilecektir. Gönderilen e-postaların alıcıya %100 oranda ulaşma garantisi olmaması nedeniyle üyeler bütün faturalarına bu alandan erişebileceklerdir. E-Fatura "Faturalar" bölümüne 1 iş günü içerisinde yansır.

4.5 Site, aboneliğe ve abonelik bedellerini ödemeye ilişkin işlemlerle ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek ve Üye'nin kredi kartı ile ödeme bilgilerinin güvenliğinin sağlamak için bu bilgileri yasal olarak saklama lisansına sahip bankalarla çalışacak ve bu bankaların ilgili hizmetlerini kullanacaktır.

4.6 "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve üyeye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde" cayma hakkı kullanılamaz. Site, kanunun bu maddesi kapsamında hizmet sunmaktadır. Premium Abone olan ya da Premium Aboneliği otomatik olarak yenilenen Üye'nin bu kanun maddesi gereği cayma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle de ücret iadesi talebinde bulunamaz. Ancak Premium Aboneliğinin sonraki dönemlerde otomatik olarak yenilenmesi özelliğini istediği zaman kapatma ve sonraki dönemlerde Premium Aboneliğini sonlandırma hakkına sahiptir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Site'ye aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Üye'ye Site'yi kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan kullanım hakkı verilmektedir. Sözleşme ve Site'ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site'ye ilişkin hakların ve menfaatlerin Üye'ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Üye, işbu Sözleşme kapsamında Site'ye bilgilerinin ve İçerik'in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır.

5.2 Üye, hiçbir şekilde ve nedenle Site'yi kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site'den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir.

5.3 Üye, herhangi bir şekilde Site'nin ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Site kapsamındaki hizmetler, yazılım ve sair içerikler "OLDUĞU GİBİ" sunulmakta olup, bu kapsamda Site'nin hizmetler, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Üye, Site'nin ayrıca İçerik ve diğer Üye verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Site kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Site, 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte, erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Üye, Site'ye erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Site, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2 Üye, Site üzerinden Site'nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Site'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3 Üye, Site'ye erişim hızı ve kalitesinin ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı'ndan temin edilen hizmetin kalitesine ve kendi  aldığı internet hizmetinin kalitesine  dayandığını ve söz konusu erişim kalitesinden kaynaklı sorunlarda Site'nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4 ÜYE, YÜKLEDİĞİ İÇERİKLER İLE SİTE'NİN KULLANIMINDAN MÜNHASIRAN SORUMLUDUR. ÜYE, FİKRİ MÜLKİYET İHLALLERİ, İÇERİK, HİZMETLER VE SİTE'NİN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ İDDİA VE TALEPTEN (YARGILAMA MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) SİTE'Yİ BERİ KILDIĞINI KABUL EDER.

6.5 SİTE, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE'NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK SİTE, ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİ VERMEDİĞİNİ DE AYRICA BEYAN EDER. SİTE'NİN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA İLGİLİ ZARARIN DOĞDUĞU TARİHE KADAR ÜYE TARAFINDAN İŞBU SÖZLEŞME'YE KONU HİZMETLER KAPSAMINDA ÖDENMİŞ OLAN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

Madde 7. Sözleşme'nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme'yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflar'dan birinin işbu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Üye tarafından gerçekleştirilmesi halinde Site aykırılık giderilene kadar Üye statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Üye'nin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Site Sözleşme'yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Sözleşme'nin feshi Taraflar'ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme'nin feshi ile birlikte Üye, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site'yi kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Üye'ya para iadesi yapılmaz.

7.5 Üye'nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Site işbu Sözleşme'yi feshedebilecektir.

7.7 Site, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik'i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Üye'nın üyeliğini sonlandırması durumunda üye tarafından oluşturulmuş olan içerikler de üyeye ait diğer bilgilerle birlikte silinecektir. Bu nedenle üyeliğini sonlandıran üye daha sonra Site'den Site üzerinde oluşturduğu içerikleri isteme hakkına sahip olmayacaktır.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 Üye ile kayıt olurken bildirdiği e-mail vasıtasıyla veya Site'de yer alan iletişim araçları aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site'yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye'nin sorumluluğundadır.

8.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.